Óvodánkról

Óvodánk fenntartója a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A körzetbe két óvoda tartozik: a Csillag Úti és a Cholnoky Jenő lakótelepi tagóvoda. Mindkét óvoda a Cholnoky lakótelep zöldövezetében, tíz-és négyemeletes, valamint sor- és családi házak között helyezkedik el.

Az épületek kétszintesek, amelyek azonos tervrajzok alapján, azonos technológiával készültek, a Cholnoky 1980-ban, a Csillag Úti 1986-ban. Azonos személyi és tárgyi felszereltséggel rendelkeznek. Mindkét óvoda 8 csoportos, melegítő konyhás intézmény, az épületekben egy-egy jól felszerelt tornaterem is található.

Udvaraink tágasak, sok-sok fával, zöldövezettel, fürdőmedencékkel, homokozókkal és nagyobbrészt fából készült, biztonságos mozgásfejlesztő játékokkal. Az udvar domborzati eltérése lehetőséget kínál télen szánkózásra, nyáron különböző mozgásos játékokra. A szilárd burkolattal ellátott udvaron biztosítjuk a kerékpározást és a rollerezést. A füves területen különböző sporttevékenységekre alkalmas területet alakítottunk ki. (pl. foci, tollaslabda, különböző labdajátékok, ugrókötelezés, hullahoppozás stb.)

Az udvaron tartózkodás ideje alatt mindenki szabadon választhat a tevékenységekből. A gondozott, jól felszerelt nagy udvar, valamint a tornaterem lehetőséget nyújt gyermekeink fokozott mozgásigényének kielégítésére. Tárgyi feltételeinket lehetőségeinknek megfelelően folyamatosan fejlesztjük, bővítjük. Ebben nagy segítséget nyújtanak számunkra az évek óta működő alapítványok, valamint a terület önkormányzati képviselői. A szülők lehetőségeikhez mérten maximális segítséget nyújtanak ahhoz, hogy gyermekeinket esztétikus és egészséges környezetben neveljük. (adójuk 1%-nak alapítványra utalásával) Óvodai nevelésünk célja, hogy a családdal együttműködve elfogadó és befogadó légkörben biztosítsuk a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, figyelembe véve az egyéni életkori sajátosságokat és a gyermekek különböző fejlődési ütemét. Érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes, nyugodt óvodai légkört teremtünk számukra. Mindkét intézmény kiemelten kezeli a semmivel sem helyettesíthető szabad játékot, melyre időt, helyet és teret biztosít minden kisgyermek számára annak érdekében, hogy egészséges személyiséggé fejlődjenek és megfelelő életkorban iskolaéretté váljanak. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy testileg, lelkileg és szociálisan kellő érettséggel kezdjék meg gyermekeink az iskolai munkát.

  • Testileg legyenek fejlettek, teherbíróak. Mozgásuk legyen összerendezett, harmonikus. Mozgásukat, viselkedésüket, testi szükségleteiket tudják irányítani.
  • A lelkileg egészségesen fejlődő gyermekek érdeklődéssel várják az iskolába lépést. Tudjanak érthetően beszélni, tudják végighallgatni és értsék meg mások beszédét. Legyenek ismereteik önmagukról és környezetükről.
  • Szociális fejlettségük, érettségük segítse őket a feladatok megértésére, feladattartásra és a feladatok egyre eredményesebb elvégzésére.